Timemaps

OVER TIMEMAPS

Door de goede infrastructuur in Nederland is afstand irrelevant geworden. Met de trein en bus is bijna elke plek makkelijk en relatief snel te bereiken. In ons drukke leven denken we tegenwoordig dan ook in tijd in plaats van afstand. Daarom zijn de huidige kaarten zoals wij die kennen achterhaald. Het denken in tijd beïnvloed de kaart en daarmee de vorm van Nederland en is ook afhankelijk van het perspectief vanwaaruit we kijken. Zo zal Nederland vanuit het perspectief van Eindhoven relatief klein zijn door de goede en snelle verbindingen met andere steden. Vanuit een meer afgelegen en klein dorpje als Stavoren wordt Nederland dan ook een stuk groter. Behalve de plaats vanwaaruit je kijkt, is ook het tijdstip erg belangrijk.

‘s Nachts zet de kaart van Nederland uit omdat er geen treinen rijden om vervolgens tegen de ochtend weer in te krimpen. Bij een vertraging op het spoor gebeurt hetzelfde. Elke verandering in reistijd, tijd- stip of locatie is dus direct terug te zien in TIMEMAPS. De kaart van Nederland zal nooit meer dezelfde zijn.

TimeMaps is een geregistreerde naam en concept door Vincent Meertens (2010).


ABOUT TIMEMAPS

Due to the good public transportation in the Netherlands distance has become irrelevant. We can reach almost any destination by train easily and relatively quick. In our busy lives we now think in time rather than distance. Therefore the current maps, as we know them today, are obsolete. Thinking in time affects a map and hence the shape of the Netherlands also depending on the perspective from which we look. From the perspective of Eindhoven, for instance, the Netherlands is relatively small because of the quick and easy connections to other cities. At the same time, seen from a more remote and small village such as Stavoren the Netherlands is much bigger. Not only the location from which one looks, or travels, but the hour of the day is very important.

At night the map of the Netherlands will expand because there are no night trains and in the morning it will shrink once trains will commence their schedules. The map of the Netherlands will never be the same again.

TimeMaps is a registered name and concept by Vincent Meertens (2010).